Střechy z břidlice
Střechy z břidlice
Střechy z břidlice
Střechy z břidlice

Technické údaje

Hmotnost 20 - 25 kg/m2 - jednoduché krytí
27 - 33 kg/m2 - dvojité krytí
Tloušťka 4 - 6 mm, průměrně 5 mm, větší kameny mohou být i silnější
Způsob krytí Staroněmecké jednoduché a dvojité krytí, šupinové krytí, krytí formáty s obloukovým řezem, pravoúhlé dvojité krytí, krytí šestiúhelníkem, moravské krytí šupinou
Hřebíky Měděné na dříku  zvrásněné.  Pro přibití šablon v ploše se používají hřebíky o průměru 2,8 x 45 mm, pro šablony hřebene, nároží, lemu a úžlabí o průměru 2,8 x 55 mm.
Sklon
od 22° lze použít dvojité krytí nebo tvar šestihran od 25° lze použít jednoduché krytí , Moravské nebo Německé, šupinové
Překrytí
Překrytí šablon je závislé na typu krytí, sklonu střešních ploch, a formátu zvolených šablon. Dále je překrytí nutno upravit v horských a podhorských oblastech a při velké vzdálenosti mezi hřebenem a okapem.
Podklad
Plné bednění, na které se připevní vhodný podkladní pás. Použitá prkna musí být suchá a zdravá, bez zbytků lýka a kůry, min. tloušťky 24 mm, optimální světlá šířka krokví je 80 cm, max. 100 cm, kdy už je nutno zpevnit prkna mezi krokvemi roštem z latí nebo použít prkna o min. tloušťce 30 mm, tedy vždy tak, aby nedocházelo k pružení bednění.
V případě použití OSB desek se požaduje min. tloušťka 25 mm. Tyto desky vytváří téměř absolutní rovinu, navíc odpadá možné kroucení prken s možným následným prasknutím břidlicových šablon.
Na takto zhotovené bednění pokládáme difuzní folii určenou pro bednění.

Řez střechou

 

Řez 1 Obytné podkroví, nový krov vč. zateplení

Řez 1

Vysvětlivky: 1. sádrokarton; 2. paronepropustná fólie; 3. tepelná izolace; 4. krokve; 5. paropropustná fólie; 6. kontra latě (obvykle 3 × 5 cm); 7. bednění; 8. podkladní pás; 9. břidlicová krytina; 10. odvětrávací mezera

 

 

Řez 2 Obytné podkroví, starý krov, původní bednění vč. zateplení

Řez 2


Vysvětlivky: 1. sádrokarton; 2. paronepropustná fólie; 3. krokve; 4. tepelná izolace; 5. paropropustná fólie; 6. dřevěné lišty; 7. bednění; 8. podkladní pás; 9. břidlicová krytina; 10. odvětrávací mezera

 

 

Řez 3 Neobytné podkroví, starý krov, původní bednění bez zateplení

Řez 3


Vysvětlivky: 1. krokve; 2. bednění; 3. podkladní pás; 4. břidlicová krytina

Menu

Rychlý kontakt

POKRÝVAČSTVÍ Radim Zdráhal

Novosady 91
751 31 Týn nad Bečvou

Tel.: +420 606 707 663
E-mail: strechyzdrahal@centrum.cz

richter - logo

(C) 2023 Radim Zdráhal
Všechna práva vyhrazena