Střechy z břidlice
Střechy z břidlice
Střechy z břidlice
Střechy z břidlice

Pravidla údržby střechy

Údržbou střechy se rozumějí práce, jimiž se zabezpečuje její dobrý stavební stav tak, aby nedocházelo ke znehodnocení stavby a co nejvíce se prodloužila její uživatelnost.

Majitel domu je povinen zajistit údržbu střechy tak, aby neohrožovala občany uvnitř nemovitosti ani venku a nedocházelo k poničení střešní konstrukce, krytiny a klempířských prvků. K zajištění optimálního stavu a dlouhé  životnosti by měla být střecha pravidelně kontrolována.

Každoročně na jaře a na podzim je třeba provést kontrolu:

  • Stavu a upevnění střešní krytiny
  • Stavu a upevnění odvodňovacích systémů
  • Stavu a upevnění sněhových zábran
  • Stavu lemování (oplechování)

V případě potřeby zajistěte (specializovanou firmou):

  • Odstranění sněhu při výšce sněhové pokrývky nad 50 cm sedlého sněhu
  • Odstranění ledové námrazy v okapech
  • Odstranění rampouchů délky nad 30 cm a tloušťky nad 3 cm
  • Vyčištění žlabů, svodů a úžlabí od listí, větví, apod.

Dlouhodobé zatížení střech nemovitosti tunami sněhu výrazně zkracuje životnost střešní krytiny a oplechování střechy. Dojde-li vlivem odtávání nebo příliš velké vrstvy sněhu k posunu sněhu na okraj střechy, může být poničen lem střechy, sněhové zábrany nebo okapový systém.

Ledová námraza tvořící se v okapech a rampouchy způsobují značné namáhání okapu a může způsobit jeho poničení. Velké a těžké rampouchy hrozí samovolným pádem a může dojít ke zranění osob nebo poškození majetku.

Spadané listí, příp. větve, apod. mohou ucpat odvodňovací systém.

Odstranění sněhu, ledové námrazy, rampouchů a listí by mělo být provedeno specializovanou firmou tak, aby nedošlo neodborným zásahem k poškození střechy a klempířských prvků.

Menu

Rychlý kontakt

POKRÝVAČSTVÍ Radim Zdráhal

Novosady 91
751 31 Týn nad Bečvou

Tel.: +420 606 707 663
E-mail: strechyzdrahal@centrum.cz

richter - logo

(C) 2024 Radim Zdráhal
Všechna práva vyhrazena